پروژه ها
پروژه های انجام شده
پروژه های فعلی
زمینه فعالیت
پیوندها
سازمان نظام مهندسی تهران
وزارت مسکن و شهرسازی
امور مقررات ملی ساختمان
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
شهرداری تهران


شركت مهندسي ساختماني ابنيه گستر ( (Abnie Gostar Construction company

شركت مهندسي و ساختماني با بيش از 18 سال سابقه فعاليت عمراني در زمينه كارهــاي سيويل و اجراي سازه هاي بتني و فلزي ، بيمارستان سازي ، محوطه سازي ، اجراي ســــوله  مي باشد كه با بهره گيري از سه اصل ، استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي واستفـــاده از نيروهاي مجرب وكار آزموده وهمچنين با تكيه به تجارب گذشته شركت ، آمادگي خود را بـراي انجام فعاليت هاي عمراني مطابق با آخرين استانداردهاي ملي و بين الــــــمللي اعلام مي دارد.

Designed by www.gerayesh.com