پروژه ها
پروژه های انجام شده
پروژه های فعلی
زمینه فعالیت
پیوندها
سازمان نظام مهندسی تهران
وزارت مسکن و شهرسازی
امور مقررات ملی ساختمان
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
شهرداری تهران

جدول مشخصات کارهای انجام شده و در دست اجرا : (Contract)

رديف

عنوان پروژه

نام كارفرما

محل اجرا

درصد پيشرفت

1

مجموعه فرهنگي ورزشي سرخون بندر عباس

شركت نفت مناطق مركزي ايران

بندر عباس

100 %

2

ساختمان انبار 12000 مترمربعي و بازسازي انبارهاي موجود بندرشهيد بهشتي چابهار

اداره كل بنادر و كشتيراني سيستان و بلوچستان

چابهار

100 %

3

ساختمان گارد و خوابگاه پرسنل و تعميرگاه و پد هلي كوپتربندرشهيد بهشتي چابهار

اداره كل بنادر و كشتيراني سيستان و بلوچستان

چابهار

100 %

4

انبار و کارگاه مرکزی ,  پروژه نورد ورق عریض شرکت فولاد خوزستان

شرکت فولاد خوزستان

اهواز

100 %

5

اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و محوطه سازی پروژه دانشگاه آزاد اسلامی در شهرستان بم

مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی عمومی وزارت مسکن وشهر سازی

بم

100 %

6

پروژه بیمارستان 24 تختخوابی منوجان در استان کرمان

سازمان مسکن وشهر سازی استان کرمان

منوجان

100 %

7

اجرای عملیات ساختمانی ایستگاههای راه آهن فهرج، بم و کرمان

شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل ونقل كشور

كرمان

90 %

8

پروژه بیمارستان 24 تختخوابی رودبار جنوب در استان کرمان

سازمان مسکن وشهر سازی استان کرمان

رودبار جنوب

65 %

9

تعمير دو باب انبار قديمي و تكميل انبار جديد الاحداث و محوطه سازي بندر شهيد بهشتي چابهار

اداره كل بنادر و كشتيراني سيستان و بلوچستان

چابهار

100 %

10

پروژه دانشكده فني مهندسي دانشگاه زابل

دانشگاه زابل

زابل

55%

11

اجراي عمليات خاكي و اسكلت بيمارستان زرند

وزارت مسكن و شهر سازي

زرند

90%

12

تكميل 50واحد مسكوني و دوباب دبيرستان كوي بندر و رينگ پست برق بندر شهيد كلانتري

اداره كل بنادر و كشتيراني سيستان و بلوچستان

چابهار

10%

 

پروژه احداث بيمارستان 64 تختخوابي زرند

·         كارفرما : سازمان مجري ساختمانها وتاسيسات دولتي وعمومي

·         مشاور : مهندسين مشاور تينا فرآيند

·         تاريخ اجرا : 1388/1389

·         زيربنا : 11000مترمربع / 5 طبقه

·         آرماتور بندي 1100 تن / بتن ريزي 8000 مترمربع / قالب بندي 35000 مترمربع

 

پروژه احداث دانشكده فني مهندسي دانشگاه زابل

·         كارفرما : دانشگاه زابل

·         مشاور : مهندسين مشاور بينش وفن

·         تاريخ اجرا : 1388/1389

·         زيربنا : 6500 مترمربع

·         اسكلت فلزي 1000 تن 

 

احداث سه باب انبارومحوطه سازي بندرشهيدبهشتي چابهار

·         كارفرما : اداره كل بنادرودريانوردي استان سيستان وبلوچستان

·         مشاور : مهندسين مشاور تهران بركلي

·         تارخ اجرا :1385/1388

·         زير بنا : 36000 مترمربعي

·         250000 مترمربع محوطه سازي

 

50 واحد مسكوني ودوباب دبيرستان ،كوي بندر ورينگ پست برق بندرشهيد كلانتري چابهار

·         كارفرما : اداره كل بنادرودريانوردي استان سيستان وبلوچستان

·         مشاور : مهندسين مشاور تهران بركلي

·         تارخ اجرا :1388/1389

·         50 واحد مسكوني و دو باب دبيرستان به مساحت 5000 متر مربع

·         اجراي رينگ پست برق و 11000 مترمربع محوطه سازي

 

اجراي عمليات ساختماني ايستگاههاي راه آهن فهرج،بم،كرمان در محور كرمان - زاهدان

·        كارفرما : شركت ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور

·        مشاور : مهندسين مشاوربادبند

·        تاريخ اجرا : 1387/1389

·        شامل ساختمانهاي : ساختمان اصلي ايستگاه / انباركالا/ درزين خانه / پست برق / ساختمان ژنراتور / علائم وارتباطات / تلمبه خانه / منابع آب / پست بازديد ناقله / ساختمان كنترل ترافيك/ سايبان سازي / ساخت سكوومحوطه سازي

·        زيربناي ساختمانها حدود 11500 مترمربع

·        زيربناي محوطه سازي حدود 300000 مترمربع

 

اجراي پروژه بيمارستان منوجان :

·         كارفرما : سازمان مسكن وشهرسازي استان كرمان

·         مشاور : مهندسين مشاور كيدوز

·         تاريخ اجرا : 1386 / 1389

·         زيربنا 4500  مترمربع

·         محوطه سازي : 15000 مترمربع     

 

 اجراي پروژه بيمارستان رودبارجنوب :

·        كارفرما : سازمان مسكن و شهرسازي استان كرمان

·        مشاور : مهندسين مشاور كيدوز

·        ناريخ اجرا : 1387 / 1389

·        زير بنا : 4500 مترمربع

·        محوطه سازي : 15000 مترمربع

 

اجراي عمليات ساختماني وتاسيسات الكتريكي ، مكانيكي دانشگاه آزاد بم 

·        كارفرما : سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي وعمومي وزارت مسكن و شهرسازي

·        مشاور : مهندسين مشاور شورا

·        زيربنا : 5000 مترمربع

·        تاريخ اجرا : 1385/ 1386

 

ساختمان گارد و خوابگاه پرسنل وتعميرگاه وپدهلي كوپتر بندر شهيد بهشتي چابهار

·         كارفرما : اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان وبلوچستان

·         مشاور : مهندسين مشاور شورا

·         تاريخ اجرا : 1382 / 1384

·         زيربنا : 6000 مترمربع

·         محوطه سازي : 50000 متر مربع

 

انبار وكارگاه مركزي پروژه نورد ورق عريض شركت فولاد خوزستان

·        كارفرما : فولاد اكسين خوزستان

·        مشاور : مهندسين مشاور فن آوري معادن وفلزات (MMTE )

·        تاريخ اجرا : 1384 / 1385

·        زيربنا : 15000 مترمربع

·        وزن اسكلت 2500 تن اسكلت / مساحت پوشش ورق رنگي 20000 مترمربع

 

مجموعه فرهنگي ورزشي سرخون بندرعباس

·        كارفرما : شركت نفت مناطق مركزي ايران

·        مشاور : مجري طرحهاي استمرار توليد نفت گاز

·        تاريخ اجرا : سال 1381 / 1383

·        سالن ورزشي به مساحت : 2500 مترمربع

·        محوطه سازي  به مساحت : 500000 مترمربع

 

ساختمان انبار 12000 مترمربعي وبازسازي انبارهاي موجود بندرشهيد بهشتي چابهار

·        اداره كل بتادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان

·        مشاور : مهندسين مشاور شورا

·        تاريخ اجرا : 1382 / 1384

·        ساخت انبار به مساحت : 12000 متر مربع

·        وزن تقريبي اسكلت فلزي  سوله : 2000 تن

Designed by www.gerayesh.com