پروژه ها
پروژه های انجام شده
پروژه های فعلی
زمینه فعالیت
پیوندها
سازمان نظام مهندسی تهران
وزارت مسکن و شهرسازی
امور مقررات ملی ساختمان
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
شهرداری تهران


نام شركت : ابنيه گستر (سهامي خاص)                                       

شماره ثبت : ايران / تهران /89813

رشته و گرايش كاري : انجام امور پيمانكاري ، مشاوره ،نظارت، طراحي (ابنيه ،برق،مكانيك)

تاريخ ثبت : 07/12/1371

آدرس پستي دفتر مركزي : تهران ، خيابان خرمشهر ، خيابان شهيد عربعلي ، كوچه ششم

پلاك 6 – كد پستي 1554643551

تلفن : 5-885313810  -021 / فكس: 88531386 -021

رتبه بندي ازنظر سازمان برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري : (پبمانكاري)

1 : كسب رتبه 1 رشته ساختمان (Construction)

2 : كسب رتبه 3 رشته تاسيسات و تجهيزات (Equipment)

3 : كسب رتبه 3 رشته راه وترابري (Road & Transportation)

رتبه بندي ازنظر سازمان برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري : (مشاور)

1 : كسب رتبه 3 رشته معماري در رسته طراحي ساختمان هاي مسكوني ، تجاري ، اداري ، صنعتي و نظامي

)Architecture(

 

شركت ابنيه گستر با تكيه بر سيستم هاي مديريت كيفيت  ISO 9001:2008  وهمچنين سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS18001:2008  در جهت بهبود اجراي پروژه ها و صيانت از نيروي انساني خود تلاش مي نمايد .

 

Designed by www.gerayesh.com