پروژه ها
پروژه های انجام شده
پروژه های فعلی
زمینه فعالیت
پیوندها
سازمان نظام مهندسی تهران
وزارت مسکن و شهرسازی
امور مقررات ملی ساختمان
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
شهرداری تهران


اعضاي هيات مديره و مدير عامل : (Company's members of board of directors )                                      

نام ونام خانوادگی نوع مدرک تحصیلی محل اخذ صاحب امتیاز
سيد سعيد گتميري كارشناس عمران دانشگاه علم وصنعت صاحب امتیاز
نويد مرتضوي كارشناس عمران دانشگاه علم وصنعت  
ابراهیم تفرشی كارشناس عمران دانشگاه برلين

 

سوابق كاري مديران شركت :

سيد سعيد گتميري                                              Description: گتميري.JPG

سال تولد : 1341

تحصيلات : ليسانس عمران

محل تحصيل : دانشگاه علم وصنعت

سمت در شركت : مدير عامل و رئيس هيئت مديره

عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 

نويد مرتضوي :                                                                                 Description: عكس پرسنلي.jpg1.jpg

سال تولد : 1345

تحصيلات : ليسانس عمران

محل تحصيل : دانشگاه علم و صنعت

سمت در شركت : مدير پروژه و عضو هيئت مديره

 عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 

ابراهيم تفرشي :                                                                        Description: 52.JPG

سال تولد : 1337

تحصيلات : ليسانس عمران

محل تحصيل : دانشگاه برلين

سمت در شركت : مدير پروژه و عضو هيئت مديره

سرپرست نظارت پروژه هاي ساختمان سازي در آلمان

 

Designed by www.gerayesh.com